Woningbouw

08 11 07 Melotte 2

Grondwerken woningbouw

  • Afgraven van zwarte aarde
  • Uitgraven van kelder
  • Af- en aanvoeren van aanvulaarde
  • Uitgraven van fundering
  • Plaatsen van septische put, bezinkingsput
  • Plaatsen van regenwaterputten tot 15.000 L.
  • Uitgraven van rioleringssleuven