Tuinen

08 11 07 Melotte 2

Wanneer je tot de vaststelling komt dat je tuin verwildert en/of dringend vernieuwd mag worden is het moment om compost of stalmest in de tuin onder te spitten, aangebroken.

Wij voeren grondwerken uit voor:

 • niveauverschillen,
 • drainage,
 • (automatische) besproeiingsinstallaties,
 • grondslag voor opritten,
 • terrassen,
 • tuinpaden,
 • trappen,
 • vijver of zwembad,
 • rooien bestaande bomen en struiken,
 • aanvoeren van teelaarde,
 • bemesten van de grond.
Spitten Egaliseren

Wanneer de bodem na een regenbui ondoorgrondelijk blijkt, is het aangewezen de ondergrond eens te diepspitten, dit om na een stevige bui terug een mooi grasperk te bekomen. De vaste ondergrond zal hierdoor los getrokken worden het water dieper kan doorsijpelen in de ondergrond.

Rond een nieuwbouwwoning kunnen we de grond:

 • verdelen
 • veredelen
 • egaliseren
 • paadjes aanleggen rond de woning
 • verharding van de inrit
 • aanvoeren van mengpuin, siergrind, …