WoningbouwGrondwerken woningbouw

- Afgraven van zwarte aarde
- Uitgraven van kelder
- Af- en aanvoeren van aanvulaarde
- Uitgraven van fundering
- Plaatsen van septische put, bezinkingsput
- Plaatsen van regenwaterputten tot 15.000 L.
- Uitgraven van rioleringssleuven